vrienden museum Hulst          De belastingdienst heeft de Nederlandse Federatie voor Pijprokers (NFP) aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens zijn wij aangemerkt als Culturele Instelling (CI).

Dat betekent dat financiele bijdragen aan de NFP voor 125% aftrekbaar zijn voor particulieren, terwijl dat voor bedrijven 150% is.

Geachte pijprookvrienden en -vriendinnen,

Zojuist heeft het bestuur van de NFP het trieste bericht ontvangen dat Roel Toering van het pijprookgilde Henk Stuurop uit Sneek op 12 februari is overleden.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Hoogachtend,
Het bestuur van de NFP

kaart »